POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS
 

 

 

Ważne informacje dotyczące korzystania z biletów oraz wnoszenia opłat z tPortmonetki przy przejazdach lokalnym transportem zbiorowym organizowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

 

1. Jednorazowy bilet czasowy 24-godzinny skasowany od godziny 20.00 w piątek do godziny 24.00 w sobotę obowiązuje do godziny 24.00 w niedzielę.

 

2. Dwa normalne jednorazowe bilety czasowe 24-godzinne upoważniają do przejazdu 2 osoby dorosłe oraz do 3 dzieci w wieku do 15 lat.

 

3. Nabywca normalnego, imiennego biletu sieciowego może bezpłatnie przewozić pod swoją opieką do trójki dzieci w wieku do 15 lat w soboty, niedziele i święta na liniach dziennych, w granicach odpowiedniej strefy biletowej (na którą posiada normalny imienny bilet sieciowy).

 

4. Jeśli w ciągu jednego dnia pasażer korzystający z tPortmonetki na karcie PEKA wyda na przejazdy kwotę stanowiącą równowartość ceny biletu jednorazowego czasowego 24-godzinnego (13,60 zł) - dalsze opłaty z tPortmonetki przestają być naliczane, a pasażer do końca tego dnia, podróżuje bez opłat. UWAGA! Należy jednak pamiętać o każdorazowym przykładaniu karty PEKA do czytnika przy wejściu i przed wejściem z pojazdu.

 

5. Jeśli pasażer korzysta z tPortmonetki na karcie PEKA i odstęp czasowy pomiędzy zbliżeniem karty do czytnika przy wyjściu z jednego pojazdu a zbliżeniem karty do czytnika przy wejściu do kolejnego pojazdu wyniesie nie więcej niż 20 minut, opłata za przejechane przystanki naliczana będzie tak, jakby była to jedna podróż. Maksymalna liczba przesiadek w podróży z korzystnym kontynuowaniem naliczania opłat wynosi 3. UWAGA! W przypadku gdy odstęp czasowy pomiędzy zbliżeniem karty do czytnika przy wyjściu z jednego pojazdu a zbliżeniem karty do czytnika przy wejściu do kolejnego pojazdu wyniesie więcej niż 20 minut, opłata z tPortmonetki na karcie PEKA będzie naliczana od początku taryfy dla tPortmonetki (tj. 0,60 zł dla przejazdów w taryfie normalnej).

 

5. Jednorazowy bilet czasowy obowiązuje w sieci tramwajowej oraz autobusowej i upoważnia do przesiadek.

 

6. W przypadku korzystania z biletu jednorazowego czasowego obowiązuje rzeczywisty czas przejazdu.

 

7. Nie wolno składać biletów jednorazowych czasowych w celu uzyskania dłuższego czasu przejazdu, a także ulgowych biletów jednorazowych czasowych w celu otrzymania biletu normalnego.

 

8. W przypadku podróży tym samym pojazdem, w którym skasowano bilet jednorazowy czasowy za 4,60 zł, po upływie 40 minut staje się biletem na 1 przejazd.

 

9. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania darmowa będzie komunikacja „w strefie A, w okresie 21 godzin następnej doby, poczynając od godz. 03.00 do godz. 24.00, po dniu, w którym doszło do przekroczenia poziomu informowania dla dobowych stężeń zanieczyszczeń pyłowych PM10 200 mikrogramów/m3 dla którejkolwiek ze stacji monitoringu państwowego zlokalizowanych na terenie Poznania (dla wartości niezwalidowanej, jednakże przy wykluczeniu stanu awaryjnego), a dla której to następnej doby równocześnie utrzymuje się nadal dla Poznania ryzyko wystąpienia przekroczenia wartości progowej informowania społeczeństwa 200 mikrogramów/m3 – liczonej jako wynik uśredniony w pozycji „Ekoprognoza dla Poznania”, publikowanej w ramach usługi „Atmosfera dla Poznania” na stronie: www.poznan.pl/srodowisko/atmosfera/

 

 

Informacje na temat stref taryfowych A, B i C znajdują się TUTAJ

 

 

 

 

TARYFA OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 LISTOPADA 2015 W LOKALNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

ORGANIZOWANYM PRZEZ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU 

 

Opłaty za przejazdy przy użyciu tPortmonetki na karcie PEKA

(opłacanie przejechanych przystanków)

 

 

 

Liczba przejechanych przystanków

 

 

Strefa

Opłata

za przystanek

 

normalna

 

(opłata ulgowa to 50 proc. opłaty normalnej)

 

Opłata

za całą podróż *

 

normalna

 

(opłata ulgowa to 50 proc. opłaty normalnej)

 

1

A+B+C

0,60 zł

0,60 zł

2

A+B+C

0,50 zł

1,10 zł

3

A+B+C

0,50 zł

1,60 zł

4

A+B+C

0,34 zł

1,94 zł

5

A+B+C

0,34 zł

2,28 zł

6

A+B+C

0,16 zł

2,44 zł

7

A+B+C

0,16 zł

2,60 zł

8

A+B+C

0,08 zł

2,68 zł

9

A+B+C

0,08 zł

2,76 zł

10

A+B+C

0,08 zł

2,84 zł

11

A+B+C

0,08 zł

2,92 zł

12

A+B+C

0,08 zł

3,00 zł

13

A+B+C

0,08 zł

3,08 zł

14

A+B+C

0,08 zł

3,16 zł

15

A+B+C

0,08 zł

3,24 zł

16

A+B+C

0,08 zł

3,32 zł

17

A+B+C

0,08 zł

3,40 zł

18

A+B+C

0,08 zł

3,48 zł

19

A+B+C

0,08 zł

3,56 zł

20

A+B+C

0,08 zł

3,64 zł

21

A+B+C

0,06 zł

3,70 zł

22

A+B+C

0,06 zł

3,76 zł

23

A+B+C

0,06 zł

3,82 zł

24

A+B+C

0,06 zł

3,88 zł

25

A+B+C

0,06 zł

3,94 zł

26

A+B+C

0,06 zł

4,00 zł

27

A+B+C

0,06 zł

4,06 zł

28

A+B+C

0,06 zł

4,12 zł

29

A+B+C

0,06 zł

4,18 zł

30

A+B+C

0,06 zł

4,24 zł

31

A+B+C

0,06 zł

4,30 zł

32

A+B+C

0,06 zł

4,36 zł

33

A+B+C

0,06 zł

4,42 zł

34

A+B+C

0,06 zł

4,48 zł

35

A+B+C

0,06 zł

4,54 zł

36

A+B+C

0,06 zł

4,60 zł

37

A+B+C

0,06 zł

4,66 zł

38

A+B+C

0,06 zł

4,72 zł

39

A+B+C

0,06 zł

4,80 zł

40

A+B+C

0,06 zł

4,84 zł

 

* opłata dotyczy podróży w jednym pojeździe lub podróży z maksymalnie 3 przesiadkami wykonanymi w ciągu 20 minut każda (czas przesiadki jest liczony od momentu przyłożenia karty PEKA przy wysiadaniu z pojazdu, do momentu przyłożenia karty PEKA po wejściu do następnego pojazdu)

* jeśli przesiądziemy się z jednej linii na inną w czasie dłuższym niż 20 minut, opłata jest naliczana od początku od maksymalnej stawki w taryfie dotyczącej tPortmonetki na karcie PEKA, tj. 0,60 zł (taryfa normalna) 

 

WAŻNE INFORMACJE DLA PASAŻERA:

*każda podróż opłacana z tPortmonetki do 11 przystanków jest tańsza od najtańszego biletu papierowego czasowego w cenie 3 zł (na podróż do 10 minut)

 *każda podróż opłacana z tPortmonetki do 35 przystanków jest tańsza od biletu papierowego czasowego w cenie 4,60 zł (na podróż do 40 minut lub na jeden przejazd)

 

 Koszt przejazdu opłacany z tPortmonetki można łatwo i szybko obliczyć także na stronie www.peka.poznan.pl - korzystając z funkcji Kalkulator

 

 

Bilety jednorazowe czasowe 


- w formie papierowej do skasowania w kasownikach,

- w formie papierowej zakupione w automatach biletowych w pojazdach do skasowania w kasownikach,

- w formie papierowej zakupione u kierowcy na linii podmiejskiej,

- w formie elektroniczej zakupione za pośrednictwem telefonu komórkowego

 

Rodzaj biletu

Strefa

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego 50%

 

Do 10 minut

A+B+C

3,00 zł

1,50 zł

Do 40 minut lub

na 1 przejazd

A+B+C

4,60 zł

2,30 zł

24-godzinny

A+B+C

13,60 zł

6,80 zł

48-godzinny

A+B+C

21,00 zł

10,50 zł

72-godzinny

A+B+C

27,00 zł

13,50 zł

7-dobowy A+B+C 47 zł 23,50 zł

 

 

 


Bilety elektroniczne na Papierowej Karcie Jednorazowej

 

Rodzaj biletu

Strefa

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego  50%

 

Do 40 minut lub

na 1 przejazd

A+B+C

4,60 zł

2,30 zł

24-godzinny

A+B+C

13,60 zł

6,80 zł

48-godzinny

A+B+C

21,00 zł

10,50 zł

72-godzinny

A+B+C

27,00 zł

13,50 zł

7-dobowy A+B+C 47 zł 23,50 zł

 


 

Bilety okresowe imienne – ceny normalne

 

 

 

Rodzaj biletu

 

 

Strefa

 

 

Cena za 14 dni

Cena za każdy kolejny dzień ponad 14 dni, w przedziałach:

Czas ważności

15-30 dni

Czas ważności 31-90 dni

Czas ważności 91 - 180 dni

Czas ważności 181-270 dni

Czas ważności

271-366 dni

 

Imienny na sieć

A

54,20 zł

3,80 zł

3,54 zł

3,26 zł

2,90 zł

2,32 zł

Imienny na sieć

B

26,24 zł

1,86 zł

1,72 zł

1,58 zł

1,42 zł

1,14 zł

Imienny na sieć

C

26,24 zł

1,86 zł

1,72 zł

1,58 zł

1,42 zł

1,14 zł

Imienny na sieć

A+B

66,84 zł

4,76 zł

4,42 zł

4,06 zł

3,60 zł

2,88 zł

Imienny na sieć

B+C

48,28 zł

3,42 zł

3,18 zł

2,92 zł

2,60 zł

2,08 zł

Imienny na sieć

A+B+C

93,08 zł

6,62 zł

6,16 zł

5,66 zł

5,02 zł

4,02 zł

Imienny na trasę

do 6 przystanków

A+B+C

26,20 zł

1,80 zł

1,70 zł

-

-

-

Imienny na trasę

do 18 przystanków

A+B+C

41,92 zł

2,88 zł

2,70 zł

-

-

-

Imienny na trasę

do 24 przystanków

A+B+C

55,66 zł

3,74 zł

3,56 zł

-

-

-

 

 

Uwaga! Ostateczna cena biletów okresowych z terminem rozpoczęcia obowiązywania od 1.01.2016r. wyznaczona wg stawek z powyższej tabeli jest automatycznie zaokrąglana do pełnych 10 gr (cena z końcówką 5 gr i poniżej zaokrąglana jest w dół, a cena z końcówką powyżej 5 gr zaokrąglana jest w górę).

 

 

 

 

 

Bilety okresowe imienne – ceny ulgowe 50 %

 

 

 

Rodzaj biletu

 

 

Strefa

 

 

Cena za 14 dni

Cena za każdy kolejny dzień ponad 14 dni, w przedziałach:

 

Czas ważności 15-30 dni

Czas ważności 31-90 dni

Czas ważności 91-180 dni

Czas ważności 181-270 dni

Czas ważności 271-366 dni

 

Imienny na sieć

A

27,10 zł

1,90 zł

1,77 zł

1,63 zł

1,45 zł

1,16 zł

Imienny na sieć

B

13,12 zł

0,93 zł

0,86 zł

0,79 zł

0,71 zł

0,57 zł

Imienny na sieć

C

13,12 zł

0,93 zł

0,86 zł

0,79 zł

0,71 zł

0,57 zł

Imienny na sieć

A+B

33,42 zł

2,38 zł

2,21 zł

2,03 zł

1,80 zł

1,44 zł

Imienny na sieć

B+C

24,14 zł

1,71 zł

1,59 zł

1,46 zł

1,30 zł

1,04 zł

Imienny na sieć

A+B+C

46,54 zł

3,31 zł

3,08 zł

2,83 zł

2,51 zł

2,01 zł

Imienny na trasę

do 6 przystanków

A+B+C

13,10 zł

0,90 zł

0,85 zł

-

-

-

Imienny na trasę

do 18 przystanków

A+B+C

20,96 zł

1,44 zł

1,35 zł

-

-

-

Imienny na trasę

do 24 przystanków

A+B+C

27,83 zł

1,87 zł

1,78 zł

-

-

-

 

Uwaga! Ostateczna cena biletów okresowych z terminem rozpoczęcia obowiązywania od 1.01.2016r. wyznaczona wg stawek z powyższej tabeli jest automatycznie zaokrąglana do pełnych 10 gr (cena z końcówką 5 gr i poniżej zaokrąglana jest w dół, a cena z końcówką powyżej 5 gr zaokrąglana jest w górę).

 

 

 

 

 

Bilety specjalne „Bilet Metropolitalny”

 

 

 

Rodzaj biletu

 

 

Strefa

 

 

Cena za 14 dni

Cena za każdy kolejny dzień ponad 14 dni, w przedziałach

 

Czas ważności 15-30 dni

Czas ważności 31-90 dni

Czas ważności 91-180 dni

Czas ważności 181-270 dni

Czas ważności 271-366 dni

 

Imienny na sieć

A

46,20 zł

3,30 zł

3,00 zł

2,80 zł

2,50 zł

2,00 zł

Imienny na sieć

B

22,40 zł

1,60 zł

1,46 zł

1,36 zł

1,22 zł

0,98 zł

Imienny na sieć

C

22,40 zł

1,60 zł

1,46 zł

1,36 zł

1,22 zł

0,98 zł

Imienny na sieć

A+B

57,40 zł

4,10 zł

3,74 zł

3,50 zł

3,14 zł

2,52 zł

Imienny na sieć

B+C

41,64 zł

2,96 zł

2,70 zł

2,52 zł

2,26 zł

1,82 zł

Imienny na sieć

A+B+C

79,80 zł

5,70 zł

5,18 zł

4,84 zł

4,32 zł

3,46 zł

Imienny na trasę

do 6 przystanków

A+B+C

23,76 zł

1,64 zł

1,54 zł

-

-

-

Imienny na trasę

do 18 przystanków

A+B+C

38,08 zł

2,62 zł

2,46 zł

-

-

-

Imienny na trasę

do 24 przystanków

A+B+C

50,60 zł

3,40 zł

3,24 zł

-

-

-

 

Uwaga! Ostateczna cena biletów okresowych z terminem rozpoczęcia obowiązywania od 1.01.2016r. wyznaczona wg stawek z powyższej tabeli jest automatycznie zaokrąglana do pełnych 10 gr (cena z końcówką 5 gr i poniżej zaokrąglana jest w dół, a cena z końcówką powyżej 5 gr zaokrąglana jest w górę).

 

 

 

 

Bilety specjalne „Bilet Metropolitalny z ulgą”

 

 

 

Rodzaj biletu

 

 

Strefa

 

 

Cena za 14 dni

Cena za każdy kolejny dzień ponad 14 dni, w przedziałach

 

Czas ważności 15-30 dni

Czas ważności 31-90 dni

Czas ważności 91-180 dni

Czas ważności 181-270 dni

Czas ważności 271-366 dni

 

Imienny na sieć

A

23,10 zł

1,65 zł

        1,50 zł

1,40 zł

1,25 zł

1,00 zł

Imienny na sieć

B

11,20 zł

0,80 zł

0,73 zł

0,68 zł

0,61 zł

0,49 zł

Imienny na sieć

C

11,20 zł

0,80 zł

0,73 zł

0,68 zł

0,61 zł

0,49 zł

Imienny na sieć

A+B

28,70 zł

2,05 zł

1,87 zł

1,75 zł

1,57 zł

1,26 zł

Imienny na sieć

B+C

20,82 zł

1,48 zł

1,35 zł

1,26 zł

1,13 zł

0,91 zł

Imienny na sieć

A+B+C

39,90 zł

2,85 zł

2,59 zł

2,42 zł

2,16 zł

1,73 zł

Imienny na trasę

do 6 przystanków

A+B+C

11,88 zł

0,82 zł

0,77 zł

-

-

-

Imienny na trasę
do 18 przystanków

A+B+C

19,04 zł

1,31 zł

1,23 zł

-

-

-

Imienny na trasę

do 24 przystanków

A+B+C

25,30 zł

1,70 zł

1,62 zł

-

-

-

 

Uwaga! Ostateczna cena biletów okresowych z terminem rozpoczęcia obowiązywania od 1.01.2016r. wyznaczona wg stawek z powyższej tabeli jest automatycznie zaokrąglana do pełnych 10 gr (cena z końcówką 5 gr i poniżej zaokrąglana jest w dół, a cena z końcówką powyżej 5 gr zaokrąglana jest w górę).