POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS

Przejazdy dla uczestników imprez i wydarzeń trwających do 14 dni

Oferta obejmuje uczestników imprez i wydarzeń kulturalnych, religijnych, naukowych, gospodarczych, sportowych, artystycznych, rozrywkowych itp., w zorganizowanych grupach liczących nie mniej niż 10 osób.

W przypadku chęci skorzystania z oferty prosimy o przesłanie na niżej podane adresy mailowe następujących informacji, niezbędnych do sporządzenia projektu umowy:

Umowa zawarta pomiędzy ZTM a organizatorem imprezy/wydarzenia, określa warunki przejazdów:

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat oferty prosimy o kontakt z:

 

Jakub Gumny

j.gumny@ztm.poznan.pl

tel. 61 8 346 107

 

 

Magdalena Błaszczak   

m.blaszczak@ztm.poznan.pl

tel. 61 8 346 160

 

 

Uprzejmie prosimy o kontakt i rozpoczęcie załatwiania formalności związanych z umową nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem imprezy/wydarzenia.

 

Wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem  zbiorowym – przejazdy zorganizowane

 

Tabela 1. Dla imprez i wydarzeń kulturalnych, religijnych, sportowych itp., których liczba uczestników wynosi od 10  osób, ważna w strefach A+B+C.

Lp. Czas ważności Opłata za 1 osobę
normalna ulgowa 50%
1. do 6 godz. 4,00 zł 2,00 zł
2. 1 dzień 7,00 zł 3,50 zł
3. 2 dni 13,00 zł 6,50 zł
4. 3 dni 18,00 zł 9,00 zł
5. 4 dni 21,00 zł 10,50 zł
6. 5 dni 24,00 zł 12,00 zł
7. 6 dni 27,00 zł 13,50 zł
8. 7 dni 30,00 zł 15,00 zł
9. 8 dni 33,00 zł 16,50 zł
10. 9 dni 36,00 zł 18,00 zł
11. 10 dni 39,00 zł 19,50 zł
12. 11 dni 42,00 zł 21,00 zł
13. 12 dni 45,00 zł 22,50 zł
14. 13 dni 48,00 zł 24,00 zł
15. 14 dni 51,00 zł 25,50 zł

 

Tabela 2. Oferta dla organizatorów posiadających rekomendacje Poznań Convention Bureau, ważna w strefach A+B+C.

Lp.

Czas ważności

Opłata za 1 osobę

Od 100 do 999 uczestników

Od 1000 do 4999 uczestników

Powyżej 5000 uczestników

1.

1 dzień

4,80 zł

4,30 zł

2,50 zł

2.

2 dni

8,60 zł

7,70 zł

4,50 zł

3.

3 dni

12,40 zł

11,10 zł

6,50 zł

4.

4 dni

15,30 zł

13,70 zł

8,00 zł

5.

5 dni

18,20 zł

16,30 zł

9,50 zł

6.

6 dni

21,10 zł

18,90 zł

11,00 zł

7.

7 dni

24,00 zł

21,50 zł

12,50 zł

8.

8 dni

26,40 zł

23,60 zł

13,80 zł

9.

9 dni

28,80 zł

25,70 zł

15,10 zł

10.

10 dni

31,20 zł

27,80 zł

16,40 zł

11.

11 dni

33,60 zł

29,90 zł

17,70 zł

12.

12 dni

36,00 zł

32,00 zł

19,00 zł

13.

13 dni

38,40 zł

34,10 zł

20,30 zł

14.

14 dni

40,80 zł

36,20 zł

21,60 zł

 

Tabela 3. Dla imprez i wydarzeń kulturalnych, religijnych, sportowych itp., których liczba uczestników oraz osób obsługujących imprezę lub wydarzenie wynosi co najmniej 100 osób, ważna w strefach A+B+C.

Lp. Czas ważności Opłata za 1 osobę
    Od 100 do 1000 uczestników Powyżej 1000 uczestników
1. Określony w umowie – nie więcej niż 12 godzin 2,50 zł 1,50 zł

 

Tabela 4. Dla imprez i wydarzeń kulturalnych, naukowych, religijnych, sportowych lub charytatywnych objętych Patronatem Prezydenta Miasta Poznania oraz posiadających rekomendację Poznań Convention Bureau lub organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, których liczba uczestników przekracza 100 osób, ważna w strefach A+B+C.

Lp. Czas ważności Opłata ryczałtowa
Od 100 do 199 uczestników Od 200 do 499 uczestników Od 500 do 999 uczestników Od 1000 do 4999 uczestników Powyżej 5000 - do 45 000  uczestników Powyżej 45 000 uczestników
1. określony w umowie 1 000,00 zł 1 500,00 zł 3 000,00 zł 5 000,00 zł 10 000,00 zł Wysokość opłaty określona w umowie, po przeprowadzeniu kalkulacji

 

PEKA Firma

Oferta przeznaczona jest dla firm, instytucji oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

Karta PEKA Firma służy jako nośnik specjalnych biletów okresowych dla pracowników.

 

W przypadku chęci skorzystania z oferty prosimy o przesłanie na niżej podane adresy mailowe następujących informacji, niezbędnych do sporządzenia projektu umowy:

 

Umowa zawarta pomiędzy ZTM a pracodawcą, określa warunki przejazdów:

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat oferty prosimy o kontakt z:

 

 

Jakub Gumny j.gumny@ztm.poznan.pl   tel. 61 8 346 107

 

Magdalena Błaszczak   m.blaszczak@ztm.poznan.pl, tel. 61 8 346 160

 

Wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym - PEKA Firma - bilety pracownicze:

 

Tabela 1. PEKA Firma – bilety na wszystkie dni miesiąca.

Lp.

Czas ważności (miesiące kalendarzowe)

A

A+B

B+C

A+B+C

1.

1 miesiąc

120,00 zł

150,00 zł

110,00 zł

188,00 zł

2.

2 miesiące

238,00 zł

297,00 zł

218,00 zł

372,00 zł

3.

3 miesiące

353,00 zł

441,00 zł

323,00 zł

553,00 zł

4.

4 miesiące

466,00 zł

582,00 zł

427,00 zł

729,00 zł

5.

5 miesięcy

576,00 zł

720,00 zł

528,00 zł

902,00 zł

6.

6 miesięcy

684,00 zł

855,00 zł

627,00 zł

1 072,00 zł

7.

7 miesięcy

790,00 zł

987,00 zł

724,00 zł

1 237,00 zł

8.

8 miesięcy

893,00 zł

1 116,00 zł

818,00 zł

1 399,00 zł

9.

9 miesięcy

994,00 zł

1 242,00 zł

911,00 zł

1 557,00 zł

10.

10 miesięcy

1 092,00 zł

1 365,00 zł

1 001,00 zł

1 711,00 zł

11.

11 miesięcy

1 188,00 zł

1 485,00 zł

1 089,00 zł

1 861,00 zł

12.

12 miesięcy

1 282,00 zł

1 602,00 zł

1 175,00 zł

2 008,00 zł

 

Tabela 2. PEKA Firma – bilety z ulgą 50% na wszystkie dni miesiąca

Lp.

Czas ważności (miesiące kalendarzowe)

A

A+B

B+C

A+B+C

1.

1 miesiąc

60,00 zł

75,00 zł

55,00 zł

94,00 zł

2.

2 miesiące

119,00 zł

148,50 zł

109,00 zł

186,00 zł

3.

3 miesiące

176,50 zł

220,50 zł

161,50 zł

276,50 zł

4.

4 miesiące

233,00 zł

291,00 zł

213,50 zł

364,50 zł

5.

5 miesięcy

288,00 zł

360,00 zł

264,00 zł

451,00 zł

6.

6 miesięcy

342,00 zł

427,50 zł

313,50 zł

536,00 zł

7.

7 miesięcy

395,00 zł

493,50 zł

362,00 zł

618,50 zł

8.

8 miesięcy

446,50 zł

558,00 zł

409,00 zł

699,50 zł

9.

9 miesięcy

497,00 zł

621,00 zł

455,50 zł

778,50 zł

10.

10 miesięcy

546,00 zł

682,50 zł

500,50 zł

855,50 zł

11.

11 miesięcy

594,00 zł

742,50 zł

544,50 zł

930,50 zł

12.

12 miesięcy

641,00 zł

801,00 zł

587,50 zł

1 004,00 zł

 

Tabela 3. PEKA Firma – bilety na dni robocze: od poniedziałku do piątku.

Lp.

Czas ważności (miesiące kalendarzowe)

A

A+B

B+C

A+B+C

1.

1 miesiąc

100,00 zł

120,00 zł

90,00 zł

150,00 zł

2.

2 miesiące

198,00 zł

238,00 zł

178,00 zł

297,00 zł

3.

3 miesiące

294,00 zł

353,00 zł

265,00 zł

441,00 zł

4.

4 miesiące

388,00 zł

466,00 zł

349,00 zł

582,00 zł

5.

5 miesięcy

480,00 zł

576,00 zł

432,00 zł

720,00 zł

6.

6 miesięcy

570,00 zł

684,00 zł

513,00 zł

855,00 zł

7.

7 miesięcy

658,00 zł

790,00 zł

592,00 zł

987,00 zł

8.

8 miesięcy

744,00 zł

893,00 zł

670,00 zł

1 116,00 zł

9.

9 miesięcy

828,00 zł

994,00 zł

745,00 zł

1 242,00 zł

10.

10 miesięcy

910,00 zł

1 092,00 zł

819,00 zł

1 365,00 zł

11.

11 miesięcy

990,00 zł

1 188,00 zł

891,00 zł

1 485,00 zł

12.

12 miesięcy

1 068,00 zł

1 282,00 zł

961,00 zł

1 602,00 zł

 

Tabela 4. PEKA Firma – bilety z ulgą 50% na dni robocze: od poniedziałku do piątku.

Lp.

Czas ważności (miesiące kalendarzowe)

A

A+B

B+C

A+B+C

1.

1 miesiąc

50,00 zł

60,00 zł

45,00 zł

75,00 zł

2.

2 miesiące

99,00 zł

119,00 zł

89,00 zł

148,50 zł

3.

3 miesiące

147,00 zł

176,50 zł

132,50 zł

220,50 zł

4.

4 miesiące

194,00 zł

233,00 zł

174,50 zł

291,00 zł

5.

5 miesięcy

240,00 zł

288,00 zł

216,00 zł

360,00 zł

6.

6 miesięcy

285,00 zł

342,00 zł

256,50 zł

427,50 zł

7.

7 miesięcy

329,00 zł

395,00 zł

296,00 zł

493,50 zł

8.

8 miesięcy

372,00 zł

446,50 zł

335,00 zł

558,00 zł

9.

9 miesięcy

414,00 zł

497,00 zł

372,50 zł

621,00 zł

10.

10 miesięcy

455,00 zł

546,00 zł

409,50 zł

682,50 zł

11.

11 miesięcy

495,00 zł

594,00 zł

445,50 zł

742,50 zł

12.

12 miesięcy

534,00 zł

641,00 zł

480,50 zł

801,00 zł

 

Tabela 5. PEKA Firma – bilety na dni robocze: od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy (10 h).

Lp.

Czas ważności (miesiące kalendarzowe)

A

A+B

B+C

A+B+C

1.

1 miesiąc

75,00 zł

90,00 zł

70,00 zł

115,00 zł

2.

2 miesiące

149,00 zł

178,00 zł

139,00 zł

228,00 zł

3.

3 miesiące

221,00 zł

265,00 zł

206,00 zł

338,00 zł

4.

4 miesiące

291,00 zł

349,00 zł

272,00 zł

446,00 zł

5.

5 miesięcy

360,00 zł

432,00 zł

336,00 zł

552,00 zł

6.

6 miesięcy

428,00 zł

513,00 zł

399,00 zł

656,00 zł

7.

7 miesięcy

494,00 zł

592,00 zł

461,00 zł

757,00 zł

8.

8 miesięcy

558,00 zł

670,00 zł

521,00 zł

856,00 zł

9.

9 miesięcy

621,00 zł

745,00 zł

580,00 zł

952,00 zł

10.

10 miesięcy

683,00 zł

819,00 zł

637,00 zł

1 047,00 zł

11.

11 miesięcy

743,00 zł

891,00 zł

693,00 zł

1 139,00 zł

12.

12 miesięcy

801,00 zł

961,00 zł

748,00 zł

1 228,00 zł

 

Tabela 6. PEKA Firma – bilety z ulgą 50% na dni robocze: od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy (10 h).

Lp.

Czas ważności (miesiące kalendarzowe)

A

A+B

B+C

A+B+C

1.

1 miesiąc

37,50 zł

45,00 zł

35,00 zł

57,50 zł

2.

2 miesiące

74,50 zł

89,00 zł

69,50 zł

114,00 zł

3.

3 miesiące

110,50 zł

132,50 zł

103,00 zł

169,00 zł

4.

4 miesiące

145,50 zł

174,50 zł

136,00 zł

223,00 zł

5.

5 miesięcy

180,00 zł

216,00 zł

168,00 zł

276,00 zł

6.

6 miesięcy

214,00 zł

256,50 zł

199,50 zł

328,00 zł

7.

7 miesięcy

247,00 zł

296,00 zł

230,50 zł

378,50 zł

8.

8 miesięcy

279,00 zł

335,00 zł

260,50 zł

428,00 zł

9.

9 miesięcy

310,50 zł

372,50 zł

290,00 zł

476,00 zł

10.

10 miesięcy

341,50 zł

409,50 zł

318,50 zł

523,50 zł

11.

11 miesięcy

371,50 zł

445,50 zł

346,50 zł

569,50 zł

12.

12 miesięcy

400,50 zł

480,50 zł

374,00 zł

614,00 zł

 

Podstawa prawna:

http://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/516-2016-p,NT001308D2/