POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS

Bezpłatny przewóz bagażu:

- dla rzeczy nieforemnych - 90 x 75 x 40   (cm);

- dla rzeczy podłużnych - 12 x 12 x 220 (cm);

- dla rzeczy płaskich - 100 x 90 x 10 (cm);

- dla instrumentów muzycznych - 130 x 70 x 50 (cm).

 

Przewóz rzeczy o wymiarach większych jest zabroniony i podlega opłacie dodatkowej do nałożenia której uprawnieni są kontrolerzy biletów.

 

Zabrane ze sobą rzeczy należy przewozić w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe, niestwarzający możliwości wyrządzenia szkody, nieprzeszkadzający współpasażerom i nienarażający ich na niewygody.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przewozu bagażu określa Regulamin Przewozów (Załącznik do Zarządzenia nr 344/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11.06.2014r. z późn. zmianami).