POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS
 

 

 

Od 19 kwietnia 2010 wprowadzony został podział aglomeracji poznańskiej na 3 strefy taryfowe:

Od dnia 19 kwietnia 2010 r. wszyscy pasażerowie korzystający z autobusów lub tramwajów na sieci Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, powinni posiadać ważny bilet na strefy, w których się poruszają.

Pasażerom poruszającym się wyłącznie na terenie Poznania wystarczy bilet tylko na strefę A.

Natomiast pasażerowie odbywający podróż obejmującą strefy A i B, np. z Koziegłów do Poznania (linie nr 320, 321, 322, 323), Swarzędza do Poznania (linia nr 55), Lubonia do Poznania (linie nr 601, 602, 603, 610, 611, 614, 616, 651, 701, 702), Czapur do Poznania (linia nr 527) lub Skórzewa do Poznania (linie nr 727 i 729), zobowiązani są do posiadania ważnych biletów na strefy A+B.

Dla przejazdów ze strefy C do strefy A, np. z Puszczykowa do Poznania, Mosiny do Poznania (linia nr 651) lub Dopiewa do Poznania (linia nr 729), niezbędny jest bilet na strefy A+B+C.

UWAGA! Strefy taryfowe oraz bilety aglomeracyjne obowiązują wyłącznie na liniach organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Wykaz tych linii znajduje się TUTAJ.

Poniżej zamieszczona jest mapa powiatu poznańskiego, przedstawiająca aktualne strefy taryfowe (kolory: A - zielony, B - czerwony, C - żółty) oraz miejscowości, przez które przebiegają linie komunikacyjne organizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.