POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS
 

 

 

Wnioski do pobrania:

 

Wniosek o wydanie karty PEKA

- Elektroniczny wniosek o wydanie karty elektronicznej imiennej (PEKA)

- Wniosek o wydanie Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej PEKA

- Application for PEKA

 

Oświadczenie posiadacza karty PEKA do Biletu Metropolitalnego

- Oświadczenie do Biletu Metropolitalnego

 

Oświadczenie o zamieszkiwaniu (do Biletu Seniora):

OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKIWANIU NA TERENIE MIASTA POZNANIA LUB GMINY OBJĘTEJ POROZUMIENIEM MIĘDZYGMINNYM

 

Zgoda na przystąpienie do Programu Premiowego:

- Formularz zgody na przystąpienie do Programu Premiowego (format DOC.)

- Formularz zgody na przystąpienie do Programu Premiowego (format PDF)

 

Dokumenty związane z opłatami dodatkowymi:

- Wniosek o anulowanie opłaty dodatkowej - proszę wybrać format pliku: DOC, PDF  

- Wniosek o umorzenie opłaty dodatkowej - proszę wybrać format pliku: DOC, PDF    

- Wniosek o odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty opłaty dodatkowej - proszę wybrać format pliku: DOC, PDF

Uwaga: Wysokość wezwania do zapłaty nie jest uzależniona od daty złożenia reklamacji/odwołania.

 

Reklamacje, skargi, wnioski

- Skarga - proszę wybrać format pliku: DOC, PDF

- Wniosek - proszę wybrać format pliku: DOC, PDF  

- Reklamacja - proszę wybrać format pliku: DOC, PDF  

- Odwołanie od reklamacji - proszę wybrać format pliku: DOC, PDF

 

Przystanki autobusowe, dworce autobusowe oraz siedziba ZTM:

- Wniosek o odszkodowanie dotyczący szkody osobowej związanej z działalnością prowadzoną przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu - proszę wybrać format pliku: DOC, PDF