POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS

System numeracji linii komunikacji zbiorowej w aglomeracji poznańskiej:

 

Głównym celem nowej numeracji jest zintegrowanie oraz zwiększenie przejrzystości i czytelności systemu transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej. Obecnie nowa numeracja jest wprowadzana zarówno na liniach obsługiwanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, jak również na liniach nie objętych wspólnym biletem.

 

Numeracja linii jest jedno-, dwu- lub trzycyfrowa.

 

 

Przedziały numeracji:

Ogólna zasada dla linii podmiejskich (numery 300-999): począwszy od kierunku północnego, po wschodniej stronie Warty, numeracja rośnie w miarę poruszania się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

 

Dla linii 300-999 (linie podmiejskie) wewnątrz każdej „setki” obowiązują następujące zasady:

Ogólna zasada: im bliżej Poznania, tym niższy numer linii.

Istnieją wyjątki od powyższych zasad spowodowane zachowaniem jak największej części starego numeru.