POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS

Budowa trasy tramwajowej os. Lecha – Franowo w Poznaniu

 

W ramach realizacji projektu powstała nowa trasa tramwajowa, o długości całkowitej ponad 2 km, na odcinku ok. 1 km prowadzona w tunelu, łącząca os. Czecha i Rusa, kompleksy handlowo-usługowe M1 i IKEA, a także zakłady Kompanii Piwowarskiej S.A. z centrum miasta. Trasa umożliwia także dojazd do nowej zajezdni tramwajowej na Franowie, obecnie będącej realizowaną przez MPK Poznań Sp. z o.o.

 

W znakomitej większości trasa tramwajowa przebiega w pełni autonomicznym układem torowym, bezkolizyjnie pokonując kolejne skrzyżowania z ulicami poprzecznymi, dzięki czemu czas przejazdu jest możliwie minimalny. Na trasie znajdują się nowoczesne przystanki: „Os. Lecha”, „Piaśnicka/Rynek” (podziemny), „Piaśnicka/Kurlandzka” (podziemny), „Szwedzka”, „Szwajcarska” oraz perony na nowej pętli Franowo. 

 

Dzięki osiągniętej szybkości i komfortowi przejazdu osiągnięto główny cel inwestycji, tj. przejęcie przynajmniej części potoków pasażerskich ze środków transportu indywidualnego.

 

Oddanie nowej trasy tramwajowej do użytku miało miejsce 11 sierpnia 2012 roku.

 

Koszt inwestycji (wg Wieloletniej Prognozy Finansowej) to ponad 260 mln PLN. Część środków pochodziła z funduszy Unii Europejskiej i pozyskana została w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 


Wizualizacje


Maj - lipiec 2011

 


Sierpień - wrzesień 2011

 


Październik - listopad 2011

 

Grudzień 2011


Styczeń 2012


Luty 2012


Marzec 2012


Kwiecień 2012


Czerwiec / Lipiec 2012


Wrzesień 2012 - ćwiczenia służb ratunkowych


Październik 2012