POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS

 

ZTM jest zobowiązany do:

 • prognozowania i modelowania rozwiązań dotyczących lokalnego transportu zbiorowego;

 • badania rynku usług lokalnego transportu zbiorowego i potrzeb przewozowych mieszkańców Miasta Poznania, kształtowania struktury układu komunikacyjnego (ustalania więźby ruchu, tras i linii komunikacyjnych) oraz podaży usług przewozowych;

 • ustalania wielkości usług przewozowych dla sieci lokalnego transportu zbiorowego w ramach publicznego transportu pasażerskiego;

 • zatwierdzania planów remontów i modernizacji oraz planów inwestycji w infrastrukturę transportową, zgodnie z wymogami polityki transportowej Miasta Poznania;

 • prowadzenia działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

 • kontroli jakości i efektywności świadczonych przez MPK Poznań Sp. z o.o. usług przewozowych;

 • ustalania przebiegu linii komunikacyjnych oraz lokalizacji przystanków, a także określania czasowych zmian przebiegu linii komunikacyjnych, wynikających z wyłączenia określonych tras komunikacyjnych z ruchu;

 • emisji i dystrybucji biletów oraz innych nośników opłat za przejazdy (w tym karty miejskiej PEKA w zintegrowanym systemie transportu zbiorowego),

 • kontroli uiszczania opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej;

 • rozpatrywania skarg i wniosków pasażerów dotyczących lokalnego transportu zbiorowego i przekazywania odpowiednich rekomendacji MPK Poznań Sp. z o.o.;

 • prowadzenia działań w zakresie wdrażania dynamicznej informacji pasażerskiej na bazie danych przekazywanych przez MPK Poznań Sp. z o.o.;

 

 

Uchwała nr XXXVIII/411/V/2008

Statut ZTM w Poznaniu

Uchwała nr LXIV/891/V/2009

Uchwała RMP zmieniająca Statut ZTM

 

 

 

Piotr Snuszka – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Ewa Wieczorek - zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Daniel Wawrzyniak - zastępca Dyrektora ds. Technicznych

Małgorzata Pilichowska-Woźniak - zastępca Dyrektora ds. Sprzedaży i Obsługi Klientów

Henryk Spychalski - zastępca Dyrektora ds. Publicznego Transportu Zbiorowego