POLSKI |  ENGLISH |  KANAŁ RSS

UWAGA Nowa strona ZTM

Opublikowano 2 czerwiec 2017

Szanowni Państwo,

Czytaj więcej...

Dostawa 50 000 kart elektronicznych niespersonalizowanych

Opublikowano 28 kwiecień 2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "dostawę 50 000 kart elektronicznych niespersonalizowanych" o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Czytaj więcej...

Świadczenie usług poligraficznych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w roku 2017

Opublikowano 17 marzec 2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług poligraficznych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w roku 2017" o wartosci nieprzekraczajacej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Czytaj więcej...

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp

Opublikowano 17 styczeń 2017

Zamawiający, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, działając zgodnie z art. 67 ust. 11  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia o zamiarze zawarcia umowy w trybie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp na "prowadzenie kontroli biletów na rzecz Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu"

Czytaj więcej...

Ustalenie rzeczywistych wartości zobowiązań finansowych Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu wobec kontrahenta, powstałych w latach 2014-2016

Opublikowano 30 grudzień 2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na "Ustalenie rzeczywistych wartości zobowiązań finansowych Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu wobec kontrahenta, powstałych w latach 2014-2016" o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń GPS w rowerach systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Opublikowano 7 grudzień 2016

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń GPS w rowerach systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Czytaj więcej...

Badanie i ocena standardów jakości w komunikacji miejskiej w Poznaniu na liniach komunikacyjnych miejskich oraz na liniach komunikacyjnych realizowanych w ramach porozumień międzygminnych

Opublikowano 30 listopad 2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Badanie i ocenę jakości komunikacji miejskiej w Poznaniu na liniach komunikacyjnych miejskich oraz na liniach komunikacyjnych realizowanych w ramach porozumień międzygminnych" o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Czytaj więcej...

Świadczenie usługi w zakresie obslugi stanowisk kontroli biletów na rzecz Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Opublikowano 23 listopad 2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trubie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usługi w zakresie obsługi stanowisk kontroli biletów na rzecz Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu:" o wartosci nieprzekraczajacej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Czytaj więcej...

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i akcesoriów komputerowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Opublikowano 17 listopad 2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na " Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i akcesoriów komputerowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu" o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Czytaj więcej...

Dostawa urządzeń oraz oprogramowania wraz z niezbędnymi licencjami na potrzeby budowy Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Opublikowano 6 październik 2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na " Dostawę urządzeń oraz oprogramowania wraz z niezbędnymi licencjami na potrzeby budowy Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu" o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Czytaj więcej...

1 2 3 4 59